COFRESTRWCH EICH DEWISIADAU AR GYFER TRINIAETH

Nid oes angen i gynllunio ar gyfer y dyfodol i fod yn anodd, cofrestrwch eich Penderfyniad Ymlaen Llaw heddiw...

Sample ADRT form and ADRT ID card

Mae myADRT yn ffordd syml, gyflym a di-gost o greu a chofnodi eich Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth ar-lein (gallwch argraffu eich ffurflen ADRT hefyd). Dim ond ychydig funudau fydd yn cymryd, fellybeth am ei weld yn awr beth am ei weld yn awr??

Mae ADRT / "Penderfyniad Ymlaen Llaw i Wrthod Triniaeth" yn ddatganiad clir o'ch dymuniadau ynghyn a sut y byddwch yn cael eich trin a'ch gofalu os byddwch yn analluog ac yn methu â mynegi eich dymuniadau ynglŷn â'ch triniaeth feddygol. Mae myADRT yn eich galluogi i greu a chofrestru eich ADRT yn gyflym fel y gellir dod o hyd iddo'n hawdd a bod eich dymuniadau yn cael eu hadlynu pe bai'r sefyllfa'n codi.

Os byddwch yn penderfynu creu a storio eich ADRT gan ddefnyddio'r gwasanaeth myADRT, dyma'r senario lle byddech yn dweud eich bod am wrthod triniaeth cynnal bywyd os byddwch yn colli gallu yn y dyfodol:

  • Dementia
  • Anaf i'r ymennydd
  • Afiechydon system nerfol ganolog
  • Salwch terfynol

Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth:

  • Byddech yn cadarnhau y byddai gwrthod triniaeth yn eich PenderfyniadYmlaen Llaw yn berthnasol hyd yn oed pe bai eich bywyd mewn peryglneu'n cael ei gwtogi o ganlyniad.
  • Rydych yn dymuno cael yr holl driniaeth feddygol i leddfu poen neu drallod, neu gyda'r nod o sicrhau eich cysur.

Sylwch mai dim ond os na fyddwch yn gallu cyfleu eich dymuniadau ynglŷn â'ch triniaeth feddygol eich hun y bydd y dymuniadau yn eich ADRT yn sefyll. Hefyd, dylech fod yn ymwybodol y gallwch dynnu eich ADRT yn ôl yn gyflym ac yn hawdd arunrhyw adeg, felly gallech ddadwneud unrhyw benderfyniad a wnewch ynglŷn â'ch ADRT.

cyWelsh